BOJUJEM BOJ NA ZLEPŠENIE MEDZINÁRODNEJ BEZPEČNOSTI

COMPLIANCE JE "Vakcína"
MINIMALIZOVAŤ PANDEMICKÝ PROBLÉM PRE ORGANIZÁCIE

EIFEC je export Compliance medzinárodný orgán stanovujúci normy a má multidisciplinárne znalosti a kompetencie, ktoré umožňujú prostredníctvom inovácií definovať a rozvíjať normy, usmernenia a certifikačné mechanizmy pre núdzové situácie alebo kritické oblasti akéhokoľvek charakteru (hlavné doteraz pokryté oblasti sú hrozbou šírenia jadrových, biologických a chemických zbraní, sankcií, AML).

EIFEC vyvinula túto novú núdzovú sériu medzinárodných noriem (EIFEC ES2001.06: HBY) prostredníctvom núdzový proces konzultácií s viacerými zúčastnenými stranami, s podporou UNIFEC, HEALTHBY a niekoľkých medzinárodných skupín odborníkov.

UNIFEC je strategické spojenectvo sieť popredných medzinárodných univerzít.
Jeho cieľom je podpora rozšíreného začlenenia a integrácie na každej vnútroštátnej úrovni Compliance kultúra a zakladanie kurzov a školení.

ZDRAVIE je skupina pre spoluprácu medzinárodného konzorcia popredných zdravotníckych inštitúcií EÚ, univerzít a odborníkov.