Doprava

Epidémia bola zasiahnutá dopravným priemyslom mnohými spôsobmi. Počas epidémií sa cestujúci v skutočnosti obmedzujú na pohyb iba z presvedčivých dôvodov, zdržiavajú všetky zbytočné cesty do lepších časov, ešte viac, pokiaľ ide o lety na veľké vzdialenosti alebo výletné plavby, alebo si vyberajú alternatívne bezpečnejšie vnímané riešenia.
V dnešnej dobe musia cestujúci opustiť bezpečie svojho domova, aby sa dostali do cieľových miest wherBudú v tesnej blízkosti mnohých neznámych / nepríbuzných ľudí a v obmedzenom prostredí s neznámym „zdravotným stavom“.

Pohostinstvo, jedlo a nápoje

Pohostinstvo a potravinársky a nápojový priemysel bola epidémiou tvrdo zasiahnutá mnohými spôsobmi. Počas epidémií ľudia vlastne obmedzujú svoje pohyby na príťažlivé.
Je to doba, v ktorej nie je veľmi vítaná myšlienka opustiť bezpečie svojho domova, aby zostala, možno aj niekoľko dní alebo týždňov, v tesnej prítomnosti mnohých neznámych / nepríbuzných ľudí a v obmedzenom prostredí s neznámym „zdravotným stavom“. to vyvoláva strach alebo úzkosť z dôvodu vnímaného nebezpečenstva alebo ohrozenia.