SPORT

Epidémia poškodila všetky činnosti a služby v oblasti športu, kvôli obmedzeniam uloženým vládami a osobným strachom a úzkosťou.
Myšlienka byť na miestach wherJeden bude nevyhnutne zostať v blízkej prítomnosti mnohých other ľudia s neznámym „zdravotným stavom“ nie sú v týchto časoch veľmi vítaní ...
Cítené riziko nebezpečenstva alebo hrozby
Z hľadiska rizika sa každý deň stretávate s ľuďmi, ktorí prichádzajú a odchádzajú, zostávajú určitý čas na vašom mieste,
 a nemáte žiadne prostriedky na to, aby ste poznali ich skutočný zdravotný stav.

VNÚTRI

 • Fitness centrá
 • Plavecké haly
 • Športové kluby
 • Vnútorné arény

OUTDOORS

 • Bazény
 • Športové kluby
 • Vonkajšie Arenas
 • Štadióny
OČKOVAJTE svoju organizáciu!Získajte certifikáciu! Robte správne veci!

POSKYTUJTE VLASTNÍM KLIENTOM, ŽE UPLATŇUJETE PRAVÉ VECI!

PREVENTUJTE A MINIMALIZUJTE NEGATÍVNE DÔSLEDKY PRE VAŠU AKTIVITU!

Obraz

ZÍSKAJTE VIAC INFORMÁCIÍ

NAŠA PRÍRUČKA PRE
Zdravotné núdzové riziko Compliance v epidemickom kontexte

Čo môžeš urobiť

Musíte sa zamerať na potreby a očakávania svojich klientov týkajúce sa bezpečného a zdravého prostredia a minimalizovať tak strach alebo obavy z možného nebezpečenstva alebo ohrozenia vo vnútri vašej štruktúry (štruktúr).
Niekoľko slov: musíte upevniť dôveru verejnosti a poskytnúť jej super bezpečné miesto.

Ako

Ako vlastník športového podniku čelíte zložitým otázkam alebo situáciám a musíte sa prispôsobiť zložitým požiadavkám, aby ste zabránili alebo aspoň minimalizovali akýkoľvek potenciálny negatívny výsledok.
Riešením je iba jedno: Zdravotné núdzové riziko Compliance v epidemickom kontexte.

Výhody: čo získate

 • NORMY HER-CMS / EIFEC ES2001.06: HBY
(HZDRAVIE Epre núdzové RISK Cposlušnosť Management SYSTÉM) 
 • VYKONÁVANIE PROGRAMU
 • AUDIT S SPRÁVOU
 • ONLINE ODBORNÁ PRÍPRAVA (koordinovaná Turínskou univerzitou) a POTVRDENIE O DOCHÁDZKE
 • COMPLIANCE MANUÁL
 • CERTIFIKÁCIA COMPLIANCE
 • CERTIFIKÁCIA SANITIZÁCIE

krok 1

Kontaktujte nás pre cenovú ponuku

krok 2

Požiadajte o certifikáciu

krok 3

Urobte správne veci