medzinárodná Normy

STORE

štandard HER

Zdravotné núdzové riziko Compliance Systém riadenia v epidemickom kontexte
EIFEC ES2001.06: HBY /HERKÚPIŤ

štandard HER-S

Zdravotné núdzové riziko Compliance Systém riadenia v epidemickom kontexte
Zjednodušené pre MSME (mikropodniky, malé a stredné podniky)
EIFEC ES2001.06: HBY /HER-S

KÚPIŤ