STANDARD HER-CMS

Zdravotné núdzové riziko Compliance Manažérsky systém
v epidemickom kontexte - zjednodušené pre malé a stredné podniky (mikro, malé a stredné podniky)

EIFEC ES2001.06: HBY /HER-S

Rozsah

Táto medzinárodná norma špecifikuje požiadavky a poskytuje usmernenie pre ustanovenie, implementáciu, údržbu, preskúmanie a zlepšenie efektívnej a pohotovej reakcie HER Compliance Systém riadenia v epidemickom kontexte pre mikro, malé a stredné organizácie.

Stanovuje požiadavky a poskytuje usmernenie, ktoré týmto poskytovateľom pomáha pri dodržiavaní usmernení a regulačných rámcov a dobrovoľných záväzkov uplatniteľných na ich činnosti, ako aj pri prevencii, zisťovaní a reakcii na iné subjekty, ako súcompliance diania.

Tento dokument sa konkrétne nezaoberá tým, ako vyvinúť osobitný systém riadenia rizík (formálny alebo neformálny), ktorý je potrebný na primerané zvládnutie sanitačných procesov, ale ako a čo by ste mali urobiť, aby ste boli v dobrom stave so zákonmi, nariadeniami, osvedčenými postupmi, a pokyny (compliance).

Štandard je k dispozícii v rôznych jazykoch:

ANGLICKÝ / NEMECKÝ / FRANCÚZSKÝ / ITALIAN / GREEK / PORTUGUESE / ŠPANIELSKY / DANSKÝ / POĽSKÝ / POĽSKÝ / RÝNSKY / RUSKÝ / HINDI / ČÍNSKÝ 

165,00 € DPH nie je v cene