PROFESIONÁLNE ŠTÚDIÁ

Epidémia poškodila všetky profesionálne služby ľuďom, kvôli obmedzeniam uloženým vládami a osobným strachom a úzkosťou.
Myšlienka byť na miestach wherJeden bude nevyhnutne zostať v blízkej prítomnosti mnohých other ľudia s neznámym „zdravotným stavom“ nie sú v týchto časoch veľmi vítaní ...
Cítené riziko nebezpečenstva alebo hrozby
Z hľadiska rizika sa každý deň stretávate s ľuďmi, ktorí prichádzajú a odchádzajú, zostanú na vašom mieste tak dlho, ako to bude potrebné
, a nemáte žiadne prostriedky na poznanie ich skutočného zdravotného stavu.

KATEGÓRIE

 • Advokátske kancelárie
 • Architektonické a dizajnérske firmy
 • Strojárske firmy
 • Technické kancelárie
 • notári
 • Others
OČKOVAJTE svoju organizáciu!Získajte certifikáciu! Robte správne veci!

POSKYTUJTE VLASTNÍM KLIENTOM, ŽE UPLATŇUJETE PRAVÉ VECI!

PREVENTUJTE A MINIMALIZUJTE NEGATÍVNE DÔSLEDKY PRE VAŠU AKTIVITU!

Obraz

ZÍSKAJTE VIAC INFORMÁCIÍ

NAŠA PRÍRUČKA PRE
Zdravotné núdzové riziko Compliance v epidemickom kontexte

Čo môžeš urobiť

Musíte sa zamerať na potreby a očakávania svojich klientov týkajúce sa bezpečného a zdravého prostredia a minimalizovať tak strach alebo obavy z možného nebezpečenstva alebo ohrozenia vo vnútri vašej štruktúry (štruktúr).
Niekoľko slov: musíte upevniť dôveru verejnosti a poskytnúť jej super bezpečné miesto.

Ako

Ako vlastník firmy čelíte zložitým otázkam alebo situáciám a musíte sa prispôsobiť zložitým požiadavkám, aby ste zabránili alebo aspoň minimalizovali akýkoľvek potenciálny negatívny výsledok.
Riešením je iba jedno: Zdravotné núdzové riziko Compliance v epidemickom kontexte.

Výhody: čo získate

 • NORMY HER-CMS / EIFEC ES2001.06: HBY
(HZDRAVIE Epre núdzové RISK Cposlušnosť Management SYSTÉM) 
 • VYKONÁVANIE PROGRAMU
 • AUDIT S SPRÁVOU
 • ONLINE ODBORNÁ PRÍPRAVA (koordinovaná Turínskou univerzitou) a POTVRDENIE O DOCHÁDZKE
 • COMPLIANCE MANUÁL
 • CERTIFIKÁCIA COMPLIANCE
 • CERTIFIKÁCIA SANITIZÁCIE

krok 1

Kontaktujte nás pre cenovú ponuku

krok 2

Požiadajte o certifikáciu

krok 3

Urobte správne veci