AKREDITÁCIA  

AUDÍTORI A PORADENCI

Akreditácia je formálne uznanie, že organizácia je spôsobilá spoľahlivo, dôveryhodne a presne vykonávať konkrétne procesy, činnosti alebo úlohy (ktoré sú podrobne rozpísané v rozsahu akreditácie). Poskytnutie akreditácie musí:  

  • vykonávať nestranne
  • byť objektívny, transparentný a efektívny
  • využívať vysoko profesionálnych kompetentných hodnotiteľov a technických odborníkov vo všetkých príslušných oblastiach
  • používať hodnotiteľov (a subdodávateľov), ktorí sú spoľahliví, etickí a kompetentní v akreditačných procesoch aj v príslušných technických oblastiach

Akreditácia dodáva dôveru v certifikáty a vyhlásenia o zhode. Podčiarkuje kvalitu výsledkov zabezpečením ich vysledovateľnosti, porovnateľnosti, platnosti a komutovateľnosti.